Den andre boken av Trond Ballo om gamle eiendommer i Vadsø kommune, men som nå tar for seg eiendommene i det som den gang var Nord-Varanger kommune, som strakte seg fra boplassen Klubben i vest til bygden Skallelv i øst. Boken omhandler eiendommenes eiere fra 1830 til 1950, hvem de var oppmålt til, hvem som har bodd på dem, folketellingene fra 1865 til 1910 som viser hvor menneskene og slektene kom fra, hvilken påvirkning og betydning den finske og svenske innvandringen hadde å si for bygdenes livskraft og betydning i mer enn 100 år. Foruten kart over alle eiendommene, inneholder boken også mer enn 160 eldre bilder av hus og mennesker. De mange små historiene og bildene gir boken et levende bilde av personene som bodde i bygdene, samt et unikt innblikk om hvordan våre forfedre bodde og hva deres yrker var. Alle eiendommene er foruten at de oppført med matrikkelnummer, også merket med eiendommens gårds- og bruksnummer. Boken kan bestilles hos Libris Vadsø eller ring dem på 789 42 220.. Boken er på 850 sider i A4, pris 500,- pluss porto